Sony Xperia Z5 Compact - Personalizowanie klawiatury ekranowej

background image

Personalizowanie klawiatury ekranowej

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać

dostęp do ustawień klawiatury i innych ustawień wprowadzania tekstu w celu

dostosowania opcji języków używanych do pisania oraz funkcji przewidywania i

poprawiania tekstu. W każdej chwili można uzyskać podpowiedzi słów dla określonego

języka, wyłączając funkcję inteligentnego wykrywania języka.
W celu rozpoznawania stylu pisma użytkownika klawiatura może odczytywać tekst

wpisywany w wiadomościach lub innych aplikacjach. Dostępny jest też przewodnik po

personalizacji, który zawiera procedury określania najbardziej podstawowych ustawień i

pozwala szybko rozpocząć pisanie. Można wybrać opcję stosowania innych klawiatur

oraz przełączać klawiatury. Są na przykład dostępne chińska i japońska klawiatura

Xperia™.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury i zmień

ustawienia w odpowiedni sposób.

3

Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję

Języki wpisywania tekstu i

zaznacz odpowiednie pola wyboru.

4

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.

Jak zmienić ustawienia sugerowanych słów

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury >

Proponowanie słów.

3

Wybierz jedną z opcji.

Jak wybrać inną klawiaturę

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

u dołu ekranu.

2

Wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić język pisania za pomocą klawiatury ekranowej

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dodano więcej niż jeden język wprowadzania, a

funkcja inteligentnego wykrywania języka jest wyłączona lub wybrane języki obejmują języki

inne niż łacińskie.

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można

przełączać języki, stukając ikonę języka pisania. Można na przykład stukać ikonę

, aż zostanie wyświetlony odpowiedni język.

Jak zmienić ustawienia stylu pisma

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury > Używaj

mojego stylu pisania i wybierz jedną z opcji.

78

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć lub wyłączyć inteligentne wykrywanie języka

Funkcja inteligentnego wykrywania języka jest dostępna tylko w przypadku języków z

alfabetem łacińskim.

1

Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury.

3

Stuknij pozycję

Języki wpisywania tekstu i zaznacz pola wyboru języków, których

chcesz używać.

4

Stuknij suwak

Inteligentne wykrywanie języka.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

Warianty układu klawiatury ekranowej mogą być niedostępne dla niektórych języków pisanych.

Można wybrać różne układy klawiatur dla poszczególnych języków pisanych.

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury.

3

Stuknij pozycję

Języki wpisywania tekstu, a następnie stuknij pozycję obok

języka pisanego.

4

Wybierz wariant układu klawiatury.

5

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.

79

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.