Sony Xperia Z5 Compact - Zegar

background image

Zegar

Można ustawić jeden lub kilku alarmów i używać dowolnego pliku dźwiękowego

zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmowego. Alarm się nie włączy, jeśli

urządzenie będzie wyłączone.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych

ustawieniach godziny, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

1

Dostęp do karty alarmów

2

Dostęp do karty zegara światowego

150

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

3

Dostęp do karty stopera

4

Dostęp do karty minutnika

5

Wyświetlanie opcji bieżącej karty

6

Otwieranie ustawień daty i godziny

7

Włączanie i wyłączanie alarmu

8

Dodanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję

Godzina i wybierz odpowiednią wartość.

5

Stuknij pozycję

OK.

6

W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.

7

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

Stuknij pozycję

Odłóż.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

Przeciągnij ikonę w prawo.

Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz stuknąć dwukrotnie pasek stanu w celu otwarcia

panelu powiadomień i stuknąć pozycję .

Jak edytować istniejący alarm

1

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Wprowadź żądane zmiany.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie stuknij suwak alarmu, który chcesz

włączyć lub wyłączyć.

Jak usunąć alarm

1

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który

chcesz usunąć.

2

Stuknij pozycję

Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję Tak.

Jak ustawić dźwięk alarmu

1

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Dźwięk alarmu i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu

wybrania pliku muzycznego.

3

Stuknij pozycję

Gotowe, a następnie Zapisz.

Więcej informacji o dostosowywaniu poziomu głośności alarmu zawiera temat

Ustawienia

głośności

na stronie 63.

Jak dostosować poziom głośności alarmu

1

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Przeciągnij suwak głośności w obszarze

Głośność alarmu do odpowiedniego

położenia.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

151

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić alarm cykliczny

1

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Powtarzaj.

3

Zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję

OK.

4

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak włączyć funkcję wibracji alarmu

1

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij suwak

Wibracje, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak ustawić działanie przycisków bocznych

1

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar, a następnie wybierz alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Działanie kl. bocznych, a następnie wybierz działanie przycisków

bocznych podczas alarmu.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

152

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.