Sony Xperia Z5 Compact - Comutarea accesului

background image

Comutarea accesului

Cu funcţia Comutare acces, puteţi interacţiona cu dispozitivul Xperia™ utilizând unul sau

mai multe comutatoare. Un comutator este un dispozitiv utilizat pentru a transmite

semnalul apăsării unei taste către dispozitivul Android. Comutatoarele pot fi utile

150

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

persoanelor cu mobilitate redusă. Pentru informaţii suplimentare despre comutarea

accesului, consultaţi

Setări > Accesibilitate > Comutare acces > SETĂRI > Ajutor.

Pentru a activa sau dezactiva comutarea accesului

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Accesibilitate > Comutare acces.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia, apoi a atingeţi uşor

OK.

151

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.