Sony Xperia Z5 Compact - Miniaplicaţiile

background image

Miniaplicaţiile

Miniaplicaţiile sunt aplicaţii miniaturale care pot rula peste alte aplicaţii în acelaşi ecran,

pentru a permite efectuarea simultană a mai multor activităţi. De exemplu, puteţi avea

deschisă o pagină Web care prezintă detaliile ratelor de schimb valutar, după care puteţi

deschide miniaplicaţia Calculator deasupra paginii Web pentru a efectua calcule. Puteţi

deschide fereastra miniaplicaţiilor în ecranul aplicaţiilor utilizate recent. Pentru a descărca

mai multe miniaplicaţii, mergeţi la Google Play™.

Pentru a deschide o miniaplicaţie

1

Pentru a deschide ecranul aplicaţiilor utilizate recent, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

MINIAPLICAŢII.

3

Atingeţi uşor miniaplicaţia pe care doriţi să o deschideţi.

Puteţi deschide mai multe miniaplicaţii în acelaşi timp.

Pentru a închide o miniaplicaţie

Atingeţi uşor în fereastra miniaplicaţiei.

Pentru a descărca o miniaplicaţie

1

Pentru a deschide ecranul aplicaţiilor utilizate recent, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

MINIAPLICAŢII.

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor .

5

Căutaţi miniaplicaţia pe care doriţi să o descărcaţi, apoi urmaţi instrucţiunile pentru

descărcarea acesteia finalizarea instalării.

30

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a muta o miniaplicaţie

Când este deschisă o miniaplicaţie, atingeţi continuu colţul din stânga sus al

miniaplicaţiei, apoi mutaţi-o în locaţia dorită.

Pentru a minimiza o miniaplicaţie

Când este deschisă o miniaplicaţie, atingeţi continuu colţul din stânga sus al

miniaplicaţiei, apoi trageţi-o la marginea din dreapta sau în partea de jos a

ecranului.

Unele miniaplicaţii pot fi minimizate atingând uşor pictograma .

Pentru a elimina o miniaplicaţie

1

Atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

MINIAPLICAŢII.

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Dezinstalare miniaplicaţie, apoi alegeţi miniaplicaţia pe care doriţi să

o eliminaţi.

5

Atingeţi uşor

OK.

Pentru a adăuga un widget ca o miniaplicaţie

1

Pentru a deschide ecranul aplicaţiilor utilizate recent, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

MINIAPLICAŢII, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor .

4

Selectaţi un widget.

5

Introduceţi un nume pentru widget, dacă doriţi, apoi atingeţi uşor

OK

Pentru a redenumi un widget

1

Pentru a deschide ecranul aplicaţiilor utilizate recent, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

MINIAPLICAŢII.

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Redenumire widget, apoi selectaţi widgetul pe care doriţi să-l

redenumiţi.

5

Introduceţi numele, apoi atingeţi uşor

OK.

6

Atingeţi uşor

.

Nu pot fi redenumite toate widgeturile.

Pentru a şterge un widget

1

Pentru a deschide ecranul aplicaţiilor utilizate recent, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

MINIAPLICAŢII.

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Ştergere widget.

5

Selectaţi pictograma widgetului pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi atingeţi uşor

OK.

6

Atingeţi uşor

.

Nu pot fi şterse toate widgeturile.