Sony Xperia Z5 Compact - Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

Utilizaţi aplicaţia Album pentru a vizualiza fotografii şi a reda clipuri video realizate cu

aparatul foto sau pentru a vizualiza conţinut similar pe care l-aţi salvat pe dispozitiv. Toate

fotografiile şi clipurile video se afişează într-o grilă ordonată cronologic.

1

Atingeţi pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicaţiei Album

2

Vizualizaţi opţiunile de meniu

3

O expunere de diapozitive cu toate fotografiile şi clipurile video sau cu cele adăugate la preferinţe

4

Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al

aplicaţiei Album

5

Data elementelor din grup

6

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.

7

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinutul

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să îl vizualizaţi. Dacă vi se

solicită, atingeţi uşor .

4

Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor.

Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când este întors pe o parte,

atingeţi

Rotiți conținutul ecranului la Setări > Afişaj > Când dispozitivul este rotit.

Este posibil ca aplicaţia Album să nu accepte toate formatele de fişier. Pentru informaţii

suplimentare privind formatele de fişier acceptate şi utilizarea fişierelor multimedia (audio,

imagine şi video), descărcaţi Documentaţia de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la

adresa

www.sonymobile.com/support/

.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

Când vizualizaţi miniaturi de fotografii şi clipuri video în Album, depărtaţi două

degete pentru a mări sau apropiaţi două degete pentru a micşora.

Pentru a mări/micşora o fotografie

Când vizualizaţi o fotografie, depărtaţi două degete pentru a mări sau apropiaţi două

degete pentru a micşora.

120

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Diaporamă pentru a începe redarea tuturor

fotografiilor dintr-un album.

2

Atingeţi uşor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

Pentru a reda un clip video

1

Găsiţi şi atingeţi uşor în Album clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

2

Atingeţi uşor .

3

Dacă nu se afişează comenzile de redare, atingeţi uşor ecranul pentru a le afişa.

Pentru a ascunde comenzile, atingeţi uşor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

comenzile.

2

Atingeţi uşor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

comenzile.

2

Trageţi de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre

dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul sunetului unui clip video

Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos.