Sony Xperia Z5 Compact - Nastavenie e-mailu

background image

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy

cez e-mailové účty. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne

vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavenie e-mailového účtu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku

Odoslať e-mail a ťuknite na ňu.

3

Pri nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri niektorých e-mailových službách možno budete musieť kontaktovať poskytovateľa e-

mailových služieb a získať od neho všetky údaje potrebné na nastavenie e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte aplikáciu

Odoslať e-mail a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na ikonu a potom na

Nastavenia > Pridať účet.

4

Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá

prevziať automaticky, vykonajte ho manuálne.

5

Po dokončení ťuknite na tlačidlo

ĎALEJ.