Sony Xperia Z5 Compact - Ponuka na ploche aplikácie Album

background image

Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album si môžete prezerať svoje fotoalbumy vrátane

fotografií a videí nasnímaných so špeciálnymi efektmi a obsah, ktorý zdieľate online cez

služby ako Picasa™ či Facebook. Po prihlásení do týchto platforiem môžete spravovať

svoj obsah a prezerať si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj

geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu

Bluetooth® alebo e-mail.

1.

Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu

2.

Zobrazenie obľúbených fotografií a videí

3.

Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení

4.

Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus

5.

Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych

efektov

6.

Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečinkoch

7.

Zobrazenie všetkých fotografií s tvárami

8.

Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti

9.

Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album

10

.

Otvorenie webovej podpory

11

.

Zobrazenie fotografií z online služieb

125

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Nájdite a ťuknite na položku

Album a potom na ikonu .

3

Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite

používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do

príslušnej služby.

4

Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu

v albume.

5

Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym

pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.