Sony Xperia Z5 Compact - Počúvanie rádia

background image

Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad

prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete

používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.

Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto

zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.

1

Zoznam obľúbených položiek

2

Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia

3

Zobrazenie možností ponuky

4

Naladená frekvencia

5

Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice

6

Ladenie vytáčania

7

Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava

8

Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor

9

Uložená obľúbená stanica

10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol

106

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Počúvanie rádia FM

1

K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na .

3

Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa

zobrazia dostupné stanice.

Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje

informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

Prípadne ťuknutím na šípky na ľubovoľnej strane pásma preskočte na nasledujúci

čistý rozhlasový signál.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

1

Keď je otvorené rádio, ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na položku

Hľadať stanice. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a

označí všetky dostupné kanály.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku

Prehrať cez reproduktor.

Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením

tlačidla a ťuknutím na položku

Prehrávať v slúchadlách.

Určenie skladby hranej v rádiu FM pomocou funkcie TrackID™

1

Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku a vyberte možnosť

TrackID™.

2

Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zobrazí sa indikátor priebehu.

V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam

možných skladieb.

3

Ak sa chcete vrátiť k rádiu FM, ťuknite na .

Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nemajú podporu vo všetkých krajinách ani oblastiach,

ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb.