Sony Xperia Z5 Compact - Nastavenia internetu a správ MMS

background image

Nastavenia internetu a správ MMS

Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na internet, kde nie je dostupná sieť

Wi-Fi, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami

internetu a správ MMS (služba multimediálnych správ). Tu je niekoľko tipov:

Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred

nainštalované v zariadení. V takom prípade môžete používať internet a odosielať MMS

správy okamžite.

Tieto nastavenia si môžete prevziať cez Wi-Fi.

Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo

odstrániť aj manuálne. Ak omylom zmeníte alebo odstránite nastavenia MMS či internetu,

stačí si ich znova prevziať.

Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS

nefunguje ani v prípade, že nastavenia internetu a správ MMS ste úspešne prevzali do

zariadenia, na stránke

www.sonymobile.com/support/

si pozrite tipy na riešenie

problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.

Ak je aktivovaný režim STAMINA na šetrenie energie, v prípade vypnutia obrazovky sa

pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Ak to spôsobuje problémy s pripojením,

skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim

STAMINA dočasne vypnite.

Ak zariadenie používajú viacerí používatelia, nastavenia internetu a správ môže cez

ponuku nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Prevzaté nastavenia však

platia pre všetkých používateľov.

Prevzatie nastavení internetu a správ MMS

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia.

3

Ťuknite na položku

PRIJAŤ. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom

riadku zobrazí ikona a automaticky sa zapnú mobilné dáta.

Ak sa nastavenia do zariadenia nedajú prevziať, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete

alebo siete

Wi-Fi. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu

a skúste to znova.

53

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie nastavení internetu a správ MMS

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položku

Názvy prístupových bodov > .

4

Ťuknite na položku

Názov, zadajte ľubovoľný názov a ťuknite na OK.

5

Ťuknite na položku

APN, zadajte prístupový bod a ťuknite na OK.

6

Zadajte všetky ďalšie potrebné informácie. Ak neviete, aké informácie sa požadujú,

podrobnosti vám poskytne sieťový operátor.

7

Nakoniec ťuknite na položky a

ULOŽIŤ.

Zobrazenie prevzatých nastavení internetu a správ MMS

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položku

Názvy prístupových bodov.

4

Ak chcete zobraziť podrobnosti, ťuknite na ktorúkoľvek dostupnú položku.