Sony Xperia Z5 Compact - Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

background image

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete iným

spôsobom, v aplikácii Kontakty sa môžu uložiť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane,

92

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. Ak záznamy zlúčite omylom,

môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a podržte ho.

3

Začiarknite políčko vedľa kontaktu, ktorý chcete prepojiť.

4

Ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo

Prepojiť. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia

s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname zobrazia ako jeden

kontakt.

5

Výber potvrďte ťuknutím na položku

PREPOJIŤ.

Oddelenie prepojených kontaktov

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu .

2

Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .

3

Ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo

Zrušiť prepojenie.

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku

ZRUŠIŤ PREPOJENIE.