Sony Xperia Z5 Compact - Nastavenie správ

background image

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení na správy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku

Zvuk upozornenia

a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu a vyberte hudobný súbor

uložený v zariadení.

4

Výber potvrďte ťuknutím na tlačidlo

Hotovo.

5

Ďalšie nastavenia upozornení upravíte ťuknutím na príslušné jazdce.

Zapnutie alebo vypnutie výpisov o doručení pre odchádzajúce správy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Ťuknutím na jazdec

Potvrdenie o doručení zapnite alebo vypnite príslušnú funkciu.

Po zapnutí výpisov o doručení sa vedľa úspešne doručených správ zobrazí značka

začiarknutia.