Sony Xperia Z5 Compact - Aplikácia Video

background image

Aplikácia Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do

zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou

zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane

príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete

zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré

máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v

rovnakej sieti alebo v cloude.

Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať. Dostupnosť

televízneho programového sprievodcu a diaľkového ovládača závisí od trhu a pripojeného

zariadenia.

1.

Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku na ploche aplikácie Video.

2.

Zobrazenie programového sprievodcu

3.

Obnovenie obsahu

4.

Diaľkové ovládanie

5.

Vyhľadávanie v obsahu

6.

Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, obľúbenými programami, práve vysielanými programami,

filmami, televíznymi seriálmi a odporúčanými programami

7.

Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava môžete otvoriť ponuku, vyhľadávať v obsahu a upravovať

nastavenia.

8.

Ťuknutím na program získate podrobné informácie a súvisiaci obsah.

Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača

Ak chcete zariadenie používať ako diaľkový ovládač s iným kompatibilným zariadením v

domácej sieti, musíte tieto dve zariadenia najskôr spárovať. Aby ste tak mohli urobiť,

obidve zariadenia musia byť pripojené v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o kompatibilných

zariadeniach nájdete na stránke

so zoznamom kompatibilných zariadení

.

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Video a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku

Pridať

zariadenie.

3

Zo zoznamu vyberte domáce zariadenie.

4

Zadajte registračné číslo zobrazené v domácom zariadení a podľa pokynov

vykonajte párovanie.

5

Po spárovaní sa zobrazí ikona funkcie diaľkového ovládača . Svoje zariadenie

teraz môžete používať ako plne funkčný diaľkový ovládač pre príslušné domáce

zariadenie.

128

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavení

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Video a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku

Nastavenia.

3

Nastavenia upravte podľa potreby.

Prehrávanie videa

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Video a ťuknite

na ňu.

2

Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke

nezobrazuje, ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a

ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.

4

Ťuknutím na tlačidlo prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní

pokračovať, ťuknite na tlačidlo .

5

Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava pretočíte prehrávanie

dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava pretočíte

prehrávanie rýchlo dopredu.

Zmena nastavení zvuku pri prehrávaní videa

1

Počas prehrávania videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.

2

Ťuknite na >

Nastavenia zvuku a podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zdieľanie videa

1

Počas prehrávania videoklipu ťuknite na a potom na

Zdieľať.

2

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybratého videa, a potom

postupujte podľa uvedených pokynov.