Sony Xperia Z5 Compact - Malé aplikácie

background image

Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sa dajú spustiť nad ostatnými aplikáciami na

tej istej obrazovke. Umožňujú tak vykonávať viacero úloh naraz. Môžete mať napríklad

otvorenú webovú stránku s výmennými menovými kurzmi, nad ktorú si môžete otvoriť

malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Okno malých aplikácií si môžete

otvoriť z obrazovky naposledy použitých aplikácií. Ak si chcete prevziať ďalšie malé

aplikácie, prejdite do služby Google Play™.

Otvorenie malej aplikácie

1

Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .

2

Ťuknite na položku

MALÉ APLIKÁCIE.

3

Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií naraz.

Zatvorenie malej aplikácie

Okno malých aplikácií zatvoríte ťuknutím na ikonu .

Prevzatie malej aplikácie

1

Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .

2

Ťuknite na položku

MALÉ APLIKÁCIE.

3

Ťuknite na ikonu .

4

Ťuknite na ikonu .

5

Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom ju podľa pokynov

prevezmite a nainštalujte.

Presunutie malej aplikácie

Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst.

Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

Po otvorení malej aplikácie sa dotknite ľavého horného rohu malej aplikácie a

podržte ho. Potom aplikáciu presuňte k pravému alebo spodnému okraju

obrazovky.

Niektoré malé aplikácie sa dajú minimalizovať ťuknutím na ikonu .

31

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odstránenie malej aplikácie

1

Ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku

MALÉ APLIKÁCIE a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na ikonu .

4

Ťuknite na položku

Odinštalovať malú aplikáciu a vyberte malú aplikáciu, ktorú

chcete odstrániť.

5

Ťuknite na tlačidlo

OK.

Pridanie widgetu ako malej aplikácie

1

Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .

2

Ťuknite na položku

MALÉ APLIKÁCIE a potom na ikonu .

3

Ťuknite na ikonu .

4

Vyberte widget.

5

Ak chcete, zadajte názov widgetu, a ťuknite na tlačidlo

OK.

Premenovanie widgetu

1

Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .

2

Ťuknite na položku

MALÉ APLIKÁCIE.

3

Ťuknite na ikonu .

4

Ťuknite na položku

Premenovať widget a vyberte widget, ktorý chcete

premenovať.

5

Zadajte názov a ťuknite na

OK.

6

Ťuknite na ikonu

.

Niektoré widgety sa nedajú premenovať.

Odstránenie widgetu

1

Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .

2

Ťuknite na položku

MALÉ APLIKÁCIE.

3

Ťuknite na ikonu .

4

Ťuknite na položku

Odstrániť widget.

5

Vyberte ikonu widgetu, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na

OK.

6

Ťuknite na ikonu

.

Niektoré widgety sa nedajú odstrániť.