Sony Xperia Z5 Compact - Pozadie a motívy

background image

Pozadie a motívy

Vtlačte ploche zariadenia svoj vlastný štýl použitím rôznych tapiet a motívov.

Zmena tapety na ploche

1

Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení

Plocha a podržte ju, kým zariadenie

nezavibruje.

2

Ťuknite na položku

Tapety a vyberte niektorú možnosť.

Zmeniť si môžete aj tapetu na obrazovke uzamknutia alebo nastaviť rovnaký obrázok na

plochu aj na obrazovku uzamknutia. Vykonajte kroky vyššie a potom ťuknite na

Album. Ťuknite

na požadovaný obrázok a vyberte niektorú možnosť.

Nastavenie motívu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení

Plocha a podržte ju, kým zariadenie

nezavibruje.

2

Ťuknite na položku

Motívy.

3

Vyberte možnosť:

Ak chcete použiť existujúci motív, vyberte ho a ťuknite na položku

POUŽIŤ

MOTÍV.

Ak si chcete prevziať nový motív, ťuknite na položku

ZÍSKAŤ ĎALŠIE

MOTÍVY.

Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.