Sony Xperia Z5 Compact - Skratky a priečinky

background image

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.

1

Prístup k aplikácii pomocou skratky

2

Prístup k priečinku s aplikáciami

Pridanie skratky aplikácie na plochu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.

2

V ponuke prispôsobenia ťuknite na položku

Aplikácie.

3

Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na

obrazovku Plocha.

V kroku 3 tiež môžete ťuknúť na položku

Skratky a potom aplikáciu vybrať z dostupného

zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám

umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

Presun položky na ploche

Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte

na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte

do časti

Odstrániť z plochy v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka na ploche

Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým zariadenie

nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom

položku presuňte do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

1

Ťuknutím otvorte priečinok.

2

Ak chcete zobraziť pole

Názov priečinka, ťuknite na záhlavie priečinka.

3

Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku

Hotovo.

33

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.