Sony Xperia Z5 Compact - Snímanie fotografie obrazovky

background image

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa

automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s výzvou.

2

Ťuknite na ikonu .

Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania

a dolného tlačidla hlasitosti.

Zobrazenie snímky obrazovky

1

Dvojitým ťuknutím na stavový riadok zobrazte panel upozornení.

2

Ťuknite na snímku obrazovky.

Snímky obrazovky si môžete pozrieť aj v aplikácii Album.