Sony Xperia Z5 Compact - Zostavenie

background image

Zostavenie

Zariadenie podporuje iba karty nano SIM.

Vloženie karty nano SIM

1

Zariadenie otočte obrazovkou nadol, otvorte kryt držiaka karty nano SIM a

pamäťovej karty.

2

Nechtom vytiahnite držiak.

3

Kartu nano SIM vložte do správnej zásuvky v držiaku a držiak zasuňte späť.

4

Zatvorte kryt.

Ak vložíte kartu nano SIM do zapnutého zariadenia, to sa automaticky reštartuje.

Vloženie pamäťovej karty

1

Zariadenie vypnite.

2

Otočte ho obrazovkou nadol, otvorte kryt držiaka karty nano SIM a pamäťovej

karty.

3

Nechtom vytiahnite držiak.

4

Pamäťovú kartu vložte do správnej zásuvky v držiaku a držiak zasuňte späť.

5

Zatvorte kryt.

Ak držiak vytiahnete zo zapnutého zariadenia, to sa automaticky reštartuje.

Vybratie karty nano SIM

1

Otvorte kryt zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.

3

Vyberte kartu nano SIM a držiak zasuňte.

4

Zatvorte kryt.

9

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vybratie pamäťovej karty

1

Zariadenie vypnite.

2

Otočte ho obrazovkou nadol, otvorte kryt držiaka karty nano SIM a pamäťovej

karty.

3

Nechtom vytiahnite držiak.

4

Vyberte pamäťovú kartu a držiak zasuňte späť.

5

Zatvorte kryt.