Sony Xperia Z5 Compact - Prístup pomocou prepínačov

background image

Prístup pomocou prepínačov

S aplikáciou Prístup pomocou prepínačov môžete so zariadením Xperia™ komunikovať

prostredníctvom jedného alebo viacerých prepínačov. Prepínač je zariadenie používané

na odosielanie signálov klávesov do zariadenia Android. Táto pomôcka môže byť

užitočná pre používateľov s obmedzenou pohyblivosťou. Viac informácií o prístupe

151

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

pomocou prepínačov nájdete v ponuke

Nastavenia > Prístupnosť > Prístup pomocou

prepínačov > NASTAVENIA > Pomocník.

Zapnutie alebo vypnutie prístupu pomocou prepínačov

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Prístupnosť > Prístup pomocou

prepínačov.

3

Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec a potom ťuknite na

OK.

152

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.