Sony Xperia Z5 Compact - Baterija in upravljanje porabe

background image

Baterija in upravljanje porabe

Naprava ima vgrajeno baterijo. Če želite kar najbolje izkoristiti energijo baterije,

spremljajte porabo energije različnih programov in funkcij. Funkcije za varčevanje z

energijo v ozadju, s katerimi lahko zmanjšate porabo energije baterije, so aktivirane

privzeto, na voljo pa so tudi dodatni načini za varčevanje z energijo, s katerimi lahko po

potrebi dodatno zmanjšate porabo energije baterije.
Funkcije za varčevanje z energijo znižajo prioriteto za nekatere funkcije, ki niso bistvene

za napravo, kot so učinkovitost delovanja slik višje ravni, omrežne dejavnosti, na primer

lokacijske storitve, sinhronizacija programov in iskanje omrežij Wi-Fi v ozadju. Če te

funkcije ne želite uporabiti za svoj program, lahko program izvzamete v meniju

»Optimizacija baterije«, . Ta funkcija ne vpliva na telefonske klice in sporočila SMS.

Posodobitve sistema lahko spremenijo funkcije za varčevanje z energijo, ki so na voljo v vaši

napravi.

Prikaz namigov, povezanih s porabo baterije, ocenjenega časa in varčevanja z

energijo

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Baterija. Prikaže se pregled podatkov o porabi

baterije v odstotkih in predviden čas delovanja baterije.

3

Tapnite

POKAŽI PORABO BATERIJE, da prikažete seznam funkcij in storitev, ki

so porabili energijo baterije od zadnjega polnjenja. Tapnite element, da pridobite

informacije o tem, kako lahko zmanjšati porabo energije baterije.

Prikaz porabe baterije za programe

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Programi.

3

Izberite program in si oglejte porabo baterije v razdelku

Poraba baterije.

Splošni namigi za uporabo za izboljšanje zmogljivosti baterije.

Upoštevajte te nasvete in izboljšali boste učinkovitost delovanja baterije:

41

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona. Glejte

Nastavitve zaslona

na strani 63.

Izklopite funkcije Bluetooth®, Wi-Fi in lokacijske storitve, če jih ne potrebujete.

Če ste v območju, kjer je pokritost z omrežjem slaba ali je sploh ni, izklopite

napravo ali uporabite način letenja. V nasprotnem primeru naprava vedno znova

išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.

Namesto gostovanja v tujem omrežju uporabite omrežje Wi-Fi. Gostovanje v tujem

omrežju pomeni iskanje domačega omrežja, zaradi česar je baterija dodatno

obremenjena, saj mora naprava oddajati z višjo izhodno močjo. Glejte

Wi-Fi

na

strani 52.

Spremenite nastavitve sinhronizacije za e-pošto, koledar in stike; glejte

Sinhroniziranje spletnih računov

na strani 59.

Preverite programe z višjo porabo baterije in upoštevajte namige za varčevanje z

energijo, ki so za te programe na voljo v napravi.

Spremenite raven obvestil za program; glejte

Obvestila

na strani 33.

Izklopite dovoljenje za skupno rabo lokacije za program; glejte

Nastavitve

programov

na strani65.

Odstranite programe, ki jih ne uporabljate; glejte

Zaslon s programi

na strani 28.

Za poslušanje glasbe uporabite originalno napravo za prostoročno uporabo Sony.

Prostoročne naprave porabijo manj baterije kot zvočniki naprave.

Občasno znova zaženite napravo.

Dodajanje izjem za funkcije varčevanja z energijo za programe

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Baterija.

3

Tapnite in izberite

Optimizacija akumulatorja. Odpre se seznam programov, ki

niso optimizirani.

4

Če želite dodati programe na ta seznam ali jih z njega odstraniti, tapnite

PROGRAMI in na seznamu izberite program oziroma prekličite njegov izbor, če

želite urediti nastavitve glede optimizacije tega programa.

5

Seznam programov, ki niso optimizirani, se posodobi v skladu z vašimi

nastavitvami.

Programov ne morete izvzeti iz postopka optimizacije z načinom Ultra STAMINA.

Funkcijo

Optimizacija akumulatorja lahko konfigurirate tudi tako, da izberete Nastavitve >

Programi > > Posebni dostop.

Način STAMINA

Zaradi manjše porabe energije baterije bodo omejene ali onemogočene različne funkcije

glede na raven načina STAMINA. Mednje spadajo učinkovitost upodabljanja, animacije in

svetlost zaslona, izboljšanje slike, sinhronizacija podatkov programov v ozadju, vibriranje

(razen ob dohodnih klicih), pretočni prenos in GPS (ko je zaslon izklopljen). V vrstici stanja

se prikaže ikona .

Če napravo uporabljate z več uporabniki, se boste morda za aktiviranje ali dezaktiviranje

načina STAMINA morali prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje in dezaktiviranje načina STAMINA

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Baterija.

3

Tapnite

Način STAMINA in nato še drsnik, da aktivirate ali dezaktivirate funkcijo.

Ko aktivirate način STAMINA, lahko izberete dodatne možnosti, na primer

prilagodite odstotek samodejnega zagona svojim nastavitvam.

Programe lahko iz optimizacije z načinom STAMINA izvzamete v meniju »Optimizacija

baterije«.

Način Ultra STAMINA

Čas delovanja baterija se znatno podaljša, vendar je število programov, ki so na voljo

omejeno, prenos podatkov prek mobilnega omrežja in omrežje Wi-Fi pa sta

42

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

onemogočena. Klici in sporočila SMS so še vedno na voljo. Začetni zaslon se spremeni,

v vrstici stanja pa se prikaže ikona .

Če napravo uporabljate z več uporabniki, se boste morda za aktiviranje ali dezaktiviranje

načina Ultra STAMINA morali prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje načina Ultra STAMINA

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Baterija.

3

Tapnite

Način Ultra STAMINA in nato AKTIVIRAJ.

4

Potrdite, da aktivirate način.

Programov ne morete izvzeti iz optimizacije z načinom Ultra STAMINA.

Dezaktiviranje načina Ultra STAMINA

1

Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.

2

Tapnite

Izklop načina Ultra STAMINA.

3

Tapnite

V redu.

Z dezaktiviranjem načina Ultra STAMINA zaženete napravo.