Sony Xperia Z5 Compact - Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

background image

Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

1

Prikaz menija ter seznama vseh e-poštnih računov in map

2

Iskanje e-poštnih sporočil

3

Dostop do nastavitev in možnosti

4

Seznam e-poštnih sporočil

5

Pisanje e-poštnega sporočila

Prenos novih e-poštnih sporočil

Ko imate odprt e-poštni nabiralnik, podrsnite navzdol po seznamu sporočil.

Preden želite prenesti nova e-poštna sporočila, preverite, da imate delujočo podatkovno

povezavo. Če želite več informacij o zagotavljanju uspešnih podatkovnih povezav, preberite

Nastavitve interneta in sporočil MMS

na strani 51.

93

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Branje e-poštnih sporočil

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

E-pošta.

3

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in izberite račun, ki ga želite

preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite , nato

tapnite še

Vse mape »Prejeto«.

4

V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-poštno

sporočilo, ki ga želite prebrati.

Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

1

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite

E-pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in izberite račun, iz katerega

želite poslati e-pošto.

3

Tapnite in nato še ime prejemnika ali e-poštni naslov ter izberite enega ali več

prejemnikov na spustnem seznamu.

4

Vnesite zadevo e-pošte in besedilo sporočila ter tapnite

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

1

V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti, nato

tapnite

Odgovori ali Odgovori vsem.

2

Vnesite svoj odgovor in tapnite .

Posredovanje e-poštnega sporočila

1

V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite

Naprej.

2

Vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika, nato izberite enega ali več prejemnikov

s spustnega seznama.

3

Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite .

Shranjevanje ali ogled priloge e-poštnega sporočila

1

Poiščite in tapnite e-poštno sporočilo s prilogo, ki si jo želite ogledati. E-poštna

sporočila s prilogami prepoznate po ikoni .

2

Ko se e-poštno sporočilo odpre, poiščite prilogo v telesu e-poštnega sporočila in

tapnite

SHRANI ali OGLED ob njej.

Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova v imenik

1

Poiščite in tapnite sporočilo v e-poštnem nabiralniku.

2

Tapnite ime pošiljatelja ter nato

Dodaj v imenik in V redu.

3

Izberite obstoječi stik ali tapnite

Ustvari novo osebo.

4

Po potrebi uredite podatke o stiku in nato tapnite

SHRANI.