Sony Xperia Z5 Compact - Razvrščanje e-poštnih sporočil

background image

Razvrščanje e-poštnih sporočil

Razvrščanje e-poštnih sporočil

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

E-pošta.

3

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in izberite račun z nabiralnikom, v

katerem želite razvrstiti elemente. Če želite hkrati razvrstiti e-pošto za vse e-poštne

račune, tapnite in nato še

Vse mape »Prejeto«.

4

Tapnite , nato tapnite

Razvrsti.

5

Izberite možnost razvrščanja.

94

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Iskanje e-pošte

1

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite

E-pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in izberite račun, ki ga želite

poiskati. Če želite hkrati poiskati vse e-poštne račune, tapnite in nato še

Vse

mape »Prejeto«.

3

Tapnite .

4

Vnesite iskano besedilo in tapnite na tipkovnici.

5

Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno

sporočilo, ki ga želite odpreti.

Ogled vseh map za e-poštni račun

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite ter nato poiščite in tapnite

E-pošta.

2

Tapnite in izberite račun, ki ga želite preveriti.

3

V razdelku z računom, ki ga želite preveriti, izberite možnost

Pokaži vse mape.

Brisanje e-poštnih sporočil

1

Tapnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.

2

Potrdite polja ob sporočilih, ki jih želite izbrisati.

3

Tapnite .

Sporočilo lahko izbrišete tudi tako, da ga podrsate v desno.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo

1

V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite premakniti, podrsajte v levo.

2

Tapnite

Premakni, nato pa izberite mapo.