Sony Xperia Z5 Compact - Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov

background image

Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko daste v skupno rabo.

Lahko pa jih tudi upravljate, in sicer na več načinov. Fotografije lahko na primer urejate v

paketih, brišete fotografije in jih povežete s stiki. Če imate v napravi shranjenih veliko

fotografij, priporočamo, da jih redno prenašate v računalnik ali zunanjo napravo za

shranjevanje, da preprečite morebitno nepredvidljivo izgubo podatkov. S tem tudi

sprostite dodaten prostor v napravi. Preberite razdelek

Upravljanje datotek z

računalnikom

na strani 45.

Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali

prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke

prevelika.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka

1

V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati

v skupno rabo.

2

Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .

3

Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo fotografije, in upoštevajte

navodila za pošiljanje.

Uporaba fotografije kot slike stika

1

Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato

tapnite >

Uporabi kot > Fotografija stika.

2

Izberite stik in nato uredite fotografijo.

3

Tapnite

SHRANI.

Uporaba fotografije za ozadje

1

Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato

tapnite >

Uporabi kot > Ozadje.

2

Upoštevajte navodila na zaslonu.

117

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Sukanje fotografije

1

Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato

tapnite .

2

Tapnite

Zasukaj in izberite eno od možnosti. Fotografija je shranjena v novi

usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

1

Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato

tapnite .

2

Tapnite

IZBRIŠI.

Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

1

Pri ogledu sličic fotografij in videoposnetkov v programu Album se dotaknite

elementa in ga pridržite, dokler ga ne označite.

2

Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. Če želite izbrati vse

elemente, tapnite in nato še

Izberi vse.

3

Izbrane elemente uredite z orodji v orodni vrstici.