Sony Xperia Z5 Compact - Seznami predvajanja

background image

Seznami predvajanja

Na začetnem zaslonu v programu Glasba lahko iz glasbenih datotek, ki jih imate

shranjene v svoji napravi, ustvarjate lastne sezname predvajanja.

99

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ustvarjanje seznamov predvajanja

1

Na začetnem zaslonu programa Glasba se dotaknite imena albuma ali skladbe, ki

jo želite dodati na seznam predvajanja, in ga pridržite.

2

V meniju, ki se odpre, tapnite

Dodaj na seznam predvajanja > Ustvari nov

seznam predvajanja.

3

Vnesite ime seznama predvajanja in tapnite

V redu.

Nov seznam predvajanja lahko ustvarite tudi tako, da odprete lahko meni začetnega zaslona

programa Glasba, tapnete

Seznami predvajanja in nato še .

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

1

Odprite meni »Glasba« in tapnite

Seznami predvajanja.

2

V razdelku

Seznami predvajanja izberite seznam predvajanja, ki ga želite odpreti.

3

Če želite predvajati vse skladbe, tapnite poljubno skladbo ali

Naključno predvaj.

vse.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

1

Na začetnem zaslonu programa Glasba poiščite skladbo ali album, ki ga želite

dodati na seznam predvajanja.

2

Dotaknite se naslova skladbe ali albuma in ga pridržite ter tapnite

Dodaj na

seznam predvajanja.

3

Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo.

Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

1

Na seznamu predvajanja se dotaknite naslova skladbe, ki jo želite izbrisati, in ga

pridržite.

2

Tapnite

Odstrani s seznama predvajanja.

Brisanje seznama predvajanja

1

Odprite meni »Glasba« in tapnite

Seznami predvajanja.

2

Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

3

Tapnite

Izbriši iz pomnilnika.

4

Tapnite

IZBRIŠI, da potrdite.

Pametnih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.