Sony Xperia Z5 Compact - Izbira mobilnega omrežja

background image

Izbira mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na

različnih območjih. Prav tako lahko ročno nastavite, da naprava uporablja določen način

mobilnega omrežja, na primer WCDMA ali GSM.
V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanj, odvisno od vrste ali načina omrežja, s

katerim imate vzpostavljeno povezavo. Videz različnih ikon je prikazan v poglavju

Ikone

stanja

na strani 36.

Izbiranje omrežnega načina

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Prednostna vrsta omrežja in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji.

3

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Ročno.

4

Izberite omrežje.

Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega

ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji.

3

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Samodejno.