Sony Xperia Z5 Compact - Nadziranje porabe prenosa podatkov

background image

Nadziranje porabe prenosa podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo

ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi. Ogledate si lahko na

primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene

55

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za porabo

prenosa podatkov, da preprečite dodatne stroške.

Če uporabljate napravo, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko nastavitve porabe prenosa

podatkov prilagaja samo lastnik, torej glavni uporabnik. S prilagoditvijo nastavitev porabe

prenosa podatkov lažje nadzorujete porabo prenosa podatkov, vendar pa s tem ne zagotovite,

da ne bo prišlo do dodatnih stroškov.

Zagotavljanje manjše porabe prenosa podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov > Varčevanje s podatki.

3

Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Tapnite drsnik

Mobilnih prenos podatkov, da vklopite ali izklopite prenos

podatkov.

Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo Wi-Fi in

Bluetooth®.

Nastavitev opozorila o porabi prenosa podatkov

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov > Obračunsko obdobje.

4

Če želite nastaviti raven opozorila, tapnite

Opozorilo za prenos podatkov, vnesite

želeno omejitev za podatke in nato tapnite

NASTAVI. Ko količina prenosa

podatkov doseže nastavljeno raven, prejmete obvestilo z opozorilom.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

4

Tapnite drsnik ob možnosti

Nastavitev omejitve prenosa podatkov.

Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi

samodejno izklopljen.

Nadzor porabe prenosa podatkov za posamezne programe

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Programi.

3

Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato tapnite

Prenos podatkov.

Če spremenite povezane nastavitve porabe prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje

posameznih programov.

Preverjanje porabe prenosa podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Če si želite ogledati podatke o količini podatkov, prenesenih prek mobilne

podatkovne povezave, poiščite in tapnite

Prenesena količina podatkov v mobilnih

omrežjih.

4

Če si želite ogledati podatke o količini podatkov, prenesenih prek omrežja Wi-Fi,

tapnite

Količina prenesenih podatkov v omrežjih Wi-Fi.

56

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.