Sony Xperia Z5 Compact - Skupna raba mobilne podatkovne povezave

background image

Skupna raba mobilne podatkovne povezave

Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več

načinov:

Skupna raba povezave USB – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo

z računalnikom prek kabla USB.

Skupna raba povezave Bluetooth® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v

skupno rabo z največ štirimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.

Prenosna dostopna točka – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z

največ 10 napravami hkrati prek omrežja via Wi-Fi, vključno z napravami, ki podpirajo

tehnologijo WPS.

Skupna raba podatkovne povezave prek kabla USB

1

Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki je bil priložen napravi.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka.

4

Tapnite drsnik ob možnosti

Souporaba povezave USB, nato tapnite V redu, če

ste k temu pozvani. Ko imate vzpostavljeno povezavo, se v vrstici stanja prikaže

ikona .

5

Ko želite ustaviti skupno rabo podatkovne povezave, tapnite drsnik

Souporaba

povezave USB ali pa izključite kabel USB.

Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla

USB.

54

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Souporaba vaše mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth®

1

Prepričajte se, da sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth® seznanjeni ter da

je mobilni prenos podatkov aktiviran v vaši napravi.

2

Vaša naprava: Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka ter

nato tapnite drsnik

Internet prek Bluetootha, da omogočite funkcijo.

4

Naprava Bluetooth®: Napravo nastavite tako, da omrežno povezavo vzpostavi s

funkcijo Bluetooth®. Če je vaša naprava računalnik, upoštevajte ustrezna navodila

za dokončanje namestitve. Če je v napravi nameščen sistem Android™, v razdelku

Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave tapnite ikono nastavitev zraven

imena naprave, s katero je vaša naprava seznanjena, nato pa potrdite polje

Internetni dostop.

5

Vaša naprava: Počakajte, dokler se v vrstici stanja ne prikaže . Ko se prikaže, je

namestitev končana.

6

Znova tapnite drsnik ob možnosti

Internet prek Bluetootha, da onemogočite

funkcijo.

Funkcija

Internet prek Bluetootha se izklopi vsakič, ko izklopite svojo napravo ali funkcijo

Bluetooth®.

Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka.

3

Tapnite

Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje dostopne točke.

4

Vnesite podatke v polje

Ime omrežja (SSID).

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje

Varnost. Po potrebi vnesite geslo.

6

Tapnite

SHRANI.

7

Tapnite in nato tapnite drsnik

Prenosna dostopna točka, da omogočite funkcijo.

8

Tapnite

V redu za potrditev, če ste k temu pozvani. Ko je prenosna dostopna

točka Wi-Fi aktivna, se v vrstici stanja prikaže ikona .

Omogočanje naprave, ki podpira funkcijo WPS, za uporabo mobilne podatkovne

povezave

1

Zagotovite, da je vaša naprava nastavljena kot prenosna dostopna točka.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka >

Nastavitve prenosne dostopne točke.

4

V razdelku

Konfiguriranje dostopne točke se prepričajte, da je vaša prenosna

dostopna točka zaščitena z geslom.

5

Omogočite možnost

Napravo je mogoče odkriti, če je onemogočena.

6

Tapnite

Potisni gumb za WPS in nato upoštevajte ustrezna navodila. Lahko pa

tapnete >

Vnos kode PIN za WPS in nato vnesete kodo PIN, prikazano na

zaslonu naprave, ki podpira funkcijo WPS.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka.

3

Tapnite

Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje dostopne točke.

4

Vnesite podatke v polje

Ime omrežja (SSID).

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje

Varnost.

6

Po potrebi vnesite geslo.

7

Tapnite

SHRANI.