Sony Xperia Z5 Compact - Nastavitve videokamere

background image

Nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitev videokamere

1

Aktivirajte kamero.

2

Podrsnite po zaslonu, da izberete

.

3

Za prikaz nastavitev tapnite .

4

Izberite nastavitev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

113

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pregled nastavitev videokamere

Izbira prizora

S funkcijo izbire prizora lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej

programiranimi videoprizori. Vsaka nastavitev prizora je zasnovana tako, da omogoča

najboljšo kakovost videoposnetka v določenem snemalnem okolju.

Samodejno

Prizor je izbran samodejno.

Izklopljeno

Funkcija izbire prizora je izklopljena in lahko ročno snemate videoposnetke.

Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.

Pokrajina

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.

Nočni prizor

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo osvetljenih okoljih.

Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa

uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali

kakovost videoposnetka.

Plaža

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s prizori obale ali jezera.

Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim videoposnetkom.

Šport

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve

zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.

Zabava

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Ta prizor izkoristi

notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda

zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo.

Ločljivost videoposnetkov

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Polni HD (30 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 30 sličicami/sekundo in razmerjem širina/višina 16:9.

Polni HD (60 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 60 sličicami/sekundo in razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (visoka ločljivost) z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Sporočilo MMS

Snemanje video posnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa

videoposnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

Samodejno zajemanje (videoposnetek)

Vklopite samodejno zajemanje, če želite med snemanjem videoposnetka samodejno

posneti slike. Kamera s funkcijo Smile Shutter™ samodejno zajame posnetke smejočih

se obrazov, vi pa lahko nadaljujete snemanje videoposnetka.

114

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vklop funkcije Smile Shutter™ (videoposnetek)

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Samodjeni zajem (video) > Smile Shutter.

SteadyShot™

Pri snemanju videoposnetka je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator pomaga

tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Pametna stabilizacija

Aktivirajte, da odpravite večje ali manjše posledice tresenja kamere.

Standardno

Aktivirajte, da odpravite hitra tresenja kamere.

Izklopljeno

Stabilizator je izklopljen.

Svetilka

Svetilko uporabite za osvetlitev pri snemanju videoposnetkov, kadar so pogoji osvetlitve

slabi ali pa je osvetljeno ozadje. Ikona bliskavice videa je na voljo na zaslonu

videokamere. Upoštevajte, da je včasih lahko kakovost videoposnetka boljša brez

osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.

Vklopljeno

Izklopljeno

Dodatne informacije o podpori za kamero

V meniju »Pomoč« najdete preskuse, povezane s kamero, in druge uporabne informacije.

Upoštevajte spodnja navodila za dostop do podpore.

1

Odprite program za kamero.

2

Tapnite in nato še

Več > Pomoč.

115

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.