Sony Xperia Z5 Compact - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................7

O teh navodilih za uporabo..................................................................7
Pregled............................................................................................... 7
Sestavljanje......................................................................................... 8
Zaščita zaslona................................................................................... 9
Prvi zagon naprave..............................................................................9
Zakaj potrebujem Google™ Račun?..................................................10

Varnost naprave........................................................................... 12

Poskrbite za varnost svoje naprave................................................... 12
Zaklepanje zaslona............................................................................12
Upravitelj prstnih odtisov................................................................... 14
Samodejno odklepanje naprave........................................................ 15
Zaščita kartice SIM............................................................................19
Iskanje identifikacijske številke naprave..............................................19
Iskanje izgubljene naprave ................................................................20

Osnove......................................................................................... 22

Uporaba zaslona na dotik..................................................................22
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 24
Začetni zaslon................................................................................... 24
Krmarjenje med programi.................................................................. 26
Zaslon s programi............................................................................. 28
Programčki....................................................................................... 29
Gradniki............................................................................................ 30
Bližnjice in mape............................................................................... 31
Ozadja in teme.................................................................................. 32
Zajem zaslona................................................................................... 32
Snemanje zaslona............................................................................. 32
Obvestila...........................................................................................33
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 36
Pregled programov............................................................................38

Baterija in vzdrževanje................................................................. 40

Polnjenje naprave..............................................................................40
Baterija in upravljanje porabe.............................................................41
Posodabljanje naprave...................................................................... 43
Vzdrževanje z uporabo računalnika................................................... 44
Shramba in pomnilnik........................................................................45
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine........................................46

Prenašanje programov................................................................. 50

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 50

2

background image

Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 50

Internet in omrežja........................................................................51

Brskanje po spletu............................................................................ 51
Nastavitve interneta in sporočil MMS ................................................51
Wi-Fi................................................................................................. 52
Skupna raba mobilne podatkovne povezave..................................... 54
Nadziranje porabe prenosa podatkov................................................55
Izbira mobilnega omrežja...................................................................57
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 57

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 59

Sinhroniziranje spletnih računov.........................................................59
Sinhronizacija z računom za Microsoft® Exchange ActiveSync®.......59

Osnovne nastavitve......................................................................61

Dostop do nastavitev........................................................................ 61
Nastavitve glasnosti.......................................................................... 61
Način »Ne motite«............................................................................. 62
Nastavitve zaslona............................................................................ 63
Nastavitve programov....................................................................... 65
Ponastavitev programov....................................................................66
Ohranjevalnik zaslona........................................................................67
Nastavitve jezika................................................................................67
Datum in čas.....................................................................................67
X-Reality™ for mobile........................................................................68
Izjemno živahen način....................................................................... 68
Izboljšanje zvoka............................................................................... 68
Odpravljanje šuma............................................................................ 69
Več uporabniških računov................................................................. 70

Vnašanje besedila........................................................................ 72

Zaslonska tipkovnica.........................................................................72
Telefonska tipkovnica........................................................................ 73
Vnašanje besedila z glasovnim vnosom.............................................74
Urejanje besedila............................................................................... 74
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.......................................................75

Klicanje.........................................................................................76

Klicanje............................................................................................. 76
Prejemanje klicev...............................................................................77
Pametno upravljanje klicev................................................................ 79
Trenutni klici...................................................................................... 79
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 79
Preusmeritev klicev........................................................................... 80
Omejevanje klicev..............................................................................80
Več klicev..........................................................................................81

3

background image

Konferenčni klici................................................................................ 82
Telefonski predal............................................................................... 82
Klici v sili............................................................................................83

Stiki.............................................................................................. 84

Iskanje in ogled stikov....................................................................... 84
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 85
Prenašanje stikov.............................................................................. 86
Dodajanje zdravstvenih podatkov in informacij za klic v sili.................87
Priljubljene.........................................................................................88
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 88
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik........................88
Varnostno kopiranje stikov.................................................................89

Sporočanje in pogovor.................................................................90

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 90
Razvrščanje sporočil......................................................................... 91
Klicanje iz programa Sporočanje....................................................... 91
Možnosti sporočanja......................................................................... 92
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................92

E-pošta.........................................................................................93

Nastavitev e-pošte............................................................................ 93
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................93
Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................94
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................95
Gmail™.............................................................................................96

Glasba in radio FM....................................................................... 97

Prenašanje glasbe v napravo.............................................................97
Poslušanje glasbe............................................................................. 97
Meni »Glasba«...................................................................................99
Seznami predvajanja......................................................................... 99
Souporaba glasbe...........................................................................100
Izboljšanje zvoka............................................................................. 100
Prepoznavanje glasbe s storitvijo TrackID™.....................................101
Poslušanje radia..............................................................................102
Priljubljene radijske postaje..............................................................103
Nastavitve zvoka radia.....................................................................103

Kamera....................................................................................... 104

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov..................................... 104
Splošne nastavitve kamere..............................................................105
Nastavitve fotoaparata.................................................................... 110
Nastavitve videokamere.................................................................. 113

Fotografije in videoposnetki v programu Album........................ 116

Ogled fotografij in videoposnetkov...................................................116

4

background image

Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov..................117
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.......................... 118
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov....119
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.............................................. 119
Meni začetnega zaslona v programu Album.................................... 120
Ogled fotografij na zemljevidu..........................................................121

Videoposnetki.............................................................................123

Program Video................................................................................ 123
Prenašanje videovsebine v napravo.................................................124
Upravljanje videovsebine................................................................. 124
Movie Creator................................................................................. 125

Povezljivost................................................................................ 126

Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom.... 126
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor............................ 126
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™............127
Priključitev naprave na dodatno opremo USB..................................129
Vzpostavitev povezave med napravo in brezžičnim krmilnikom
DUALSHOCK™ 4........................................................................... 130
NFC................................................................................................ 130
Brezžična tehnologija Bluetooth®....................................................132

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....135

Pregled programa Smart Connect...................................................135
Upravljanje dodatne opreme............................................................136
Google Iskanje in Asistent............................................................... 136
Uporaba programa News Suite....................................................... 137
Uporaba naprave kot denarnice...................................................... 137

Potovanja in zemljevidi...............................................................138

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................138
Google Maps™ in krmarjenje.......................................................... 138
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem..................................138
Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim
sistemom........................................................................................ 139
Način za letenje...............................................................................139

Ura in koledar............................................................................. 141

Koledar........................................................................................... 141
Ura..................................................................................................142

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami............................145

Poteza za povečavo........................................................................145
Pisava............................................................................................. 145
Velikost prikaza............................................................................... 145
Popravek barve...............................................................................145
TalkBack......................................................................................... 146

5

background image

Mono zvok...................................................................................... 146
Način besedilnega telefona............................................................. 146
Dostop s stikalom........................................................................... 146

Podpora in pravne zadeve......................................................... 148

Program za podporo....................................................................... 148
Nasveti Xperia™............................................................................. 148
Pomoč v menijih in programih......................................................... 148
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi..................................... 148
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo........................................148
Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo....................... 150
Uporaba naprave v mokrih in prašnih okoljih................................... 150
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila
za uporabo......................................................................................151
Recikliranje naprave........................................................................ 151
Pravne informacije...........................................................................152

6