Sony Xperia Z5 Compact - Klicanje

background image

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko,

shranjeno na seznamu stikov, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite

lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu

stikov in v dnevnikih klicev tako, da vnesete del številke ali imena in izberete med

prikazanimi predlogi. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za neposredno

sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi.

1

Ogled več možnosti

2

Brisanje številke

3

Številčnica

4

Gumb za klicanje

Odpiranje številčnice

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Če se številčnica ne prikaže, tapnite .

Klicanje telefonske številke

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite , da prikažete številčnico.

4

Vnesite telefonsko številko in tapnite .

Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite

.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

1

Odprite številčnico.

2

Vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate

posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.

3

Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

1

Odprite številčnico.

2

Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.

3

Vnesite kodo države, območno kodo (brez prvih ničel) in telefonsko številko, nato

pa tapnite .

76

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

1

Odprite

Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.

2

V meniju za prilagajanje tapnite

Gradniki > Bližnjice.

3

Preglejte seznam programov in izberite

Neposredno klicanje.

4

Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi

prejemnika klica.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja.