Sony Xperia Z5 Compact - Prejemanje klicev

background image

Prejemanje klicev

Če prejmete dohodni klic, ko je naprava v načinu mirovanja ali ko je zaslon zaklenjen, se

program Telefon odpre v celozaslonskem formatu. Če prejmete dohodni klic, ko je zaslon

v uporabi, se dohodni klic prikaže kot opozorilo v obvestilih, to pomeni, da se odpre

pomanjšano okno, ki lebdi na vrhu zaslona, ki je v uporabi. Ko prejmete takšno obvestilo,

lahko sprejmete klic in odprete zaslon s programom Telefon, lahko pa klic zavrnete in

ostanete v trenutnem zaslonu.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

Povlecite v desno.

Sprejemanje dohodnih klicev, ko je zaslon v uporabi

Na vrhu zaslona se prikaže opozorilo v obvestilih. Tapnite

SPREJMI.

Namesto da klic sprejmete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon, če tapnete zgornji

del okna opozorila v obvestilih. Na ta način dobite več možnosti, če želite upravljati klic. Klic

lahko, na primer, zavrnete s sporočilom ali ga preusmerite na odzivnik.

Zavrnitev dohodnega klica pri neaktivnem zaslonu

Povlecite na levo.

Zavrnitev dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite

ZAVRNI.

Namesto zavrnitve klica lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete okno z

opozorilnim obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Če se na

primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom ali ga posredovali telefonskemu odzivniku.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Uporabite telefonski odzivnik, ko ste zasedeni in ne uspete sprejemati klicev oz. za

neodgovorjene klice. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja klicev in določite,

koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic. Klice lahko v

telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti klica. Iz svoje

naprave lahko nato neposredno dostopate do sporočil telefonskega odzivnika.

Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

77

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™ > Pozdravna

sporočila.

3

Tapnite

Posnemi novo pozdravno sporočilo in preberite navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™.

3

Drsnik poleg možnosti

Telefonski odzivnik povlecite na desno.

Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta

vrednost.

Nastavitev časovne zamude za samodejno sprejemanje klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™.

3

Tapnite

Sprejmi po.

4

Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.

5

Tapnite

Dokončaj.

Preusmeritev dohodnega klica v telefonski odzivnik

Ko prejmete klic, tapnite

MOŽNOSTI ODGOVORA in izberite Zavrni s

telefonskim odzivnikom.

Ob dohodnem klicu lahko tudi počakate, da telefonski odzivnik samodejno sprejeme klic po

preteku vnaprej nastavljenega časa.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™ > Sporočila.

3

Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.

Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer

tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS. Ko zavrnete klic s takšnim sporočilom, se

sporočilo samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu

Sporočanje.
Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite

svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej

oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko zaslon ni aktiven

1

Ob dohodnem klicu tapnite

MOŽNOSTI ODGOVORA.

2

Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite

Napiši novo sporočilo.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko je zaslon aktiven

1

Ko prejmete klic, tapnite okno z obvestili, kjer je prikazana telefonska številka ali

ime stika.

2

Tapnite

MOŽNOSTI ODGOVORA.

3

Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite

Napiši novo sporočilo.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

1

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite

MOŽNOSTI ODGOVORA.

2

Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite

Napiši novo sporočilo.

78

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Zavrni klic s sporočilom.

3

Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.

4

Tapnite

V redu.