Sony Xperia Z5 Compact - Uporaba dnevnika klicev

background image

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene ( ), sprejete ( ) in odhodne ( ) klice.

Odpiranje dnevnika klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

79

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Prikaz neodgovorjenih klicev

1

Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite

navzdol.

2

Tapnite

Neodgovorjen klic.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.

3

Če želite številko poklicati neposredno iz dnevnika klicev, tapnite ikono zraven

številke. Če želite pred klicem številko urediti, se jo dotaknite in jo pridržite, nato pa

tapnite

Pred klicanjem uredi številko.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev med stike

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Tapnite številko, ki je prikazana v dnevniku klicev, in izberite

Ustvari novo osebo ali

Dodaj stiku.

4

Uredite podrobnosti stika in tapnite

SHRANI.

Prikaz možnosti dnevnika klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Tapnite .

Do splošnih nastavitev klica lahko dostopate tudi tako, da upoštevate zgornja navodila.