Sony Xperia Z5 Compact - Bližnjice in mape

background image

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal

pregleden.

1

Dostop do programa prek bližnjice

2

Dostop do mape s programi

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

1

Na Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava

ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.

2

V meniju za prilagajanje tapnite

Programi.

3

Na seznamu programov izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na

Začetni zaslon.

Lahko pa v 3. koraku tapnete

Bližnjice in nato s seznama razpoložljivih programov izberete

poljuben program. Če na ta način dodajate bližnjice, nekateri razpoložljivi programi

omogočajo, da bližnjici dodate posebno funkcionalnost.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato

povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato

povlecite do možnosti

Odstranite z začetnega zaslona na vrhu zaslona.

31

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira,

nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in ga nato

povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

1

Tapnite mapo, da jo odprete.

2

Tapnite naslovno vrstico mape, da prikažete polje

Ime mape.

3

Vnesite novo ime mape in tapnite

Dokončano.