Sony Xperia Z5 Compact - Gradniki

background image

Gradniki

Gradniki so programčki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu.

Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik Vreme vam tako prikazuje osnovne informacije o

vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Ko tapnete gradnik, se odpre polni program

Vreme. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

1

Dotaknite se praznega območja na zaslonu

Začetni zaslon in ga pridržite, da

naprava zavibrira, ter tapnite

Gradniki.

2

Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

30

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje velikosti gradnika

1

Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato izpustite

gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Koledar,

se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.

2

Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite

povečati.

3

Če želite potrditi novo velikost gradnika, tapnite poljuben prostor na

Začetni

zaslon.

Premikanje gradnika

Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga

povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje gradnika

Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga

povlecite do možnosti

Odstranite z začetnega zaslona.