Sony Xperia Z5 Compact - Ikone v vrstici stanja

background image

Ikone v vrstici stanja

Ikone stanja

Ni kartice SIM

Moč signala

Ni signala

Gostovanje v tujem omrežju

Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE

Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS

Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE

Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G

Pošiljanje in prenos tehnologije HSPA + podatkov

Povezava Wi-Fi je omogočena, podatki pa se prenašajo

Povezava Wi-Fi je omogočena, vendar ni internetne povezave.
Ta ikona se lahko prikaže tudi, kadar poskušate vzpostaviti povezavo z

zaščitenim omrežjem Wi-Fi. Klicaj po uspešni prijavi izgine.
Če je Google™ na vašem območju blokiran, se lahko klicaj prikaže tudi, če ima

naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi in je na voljo internetna

povezava.

Stanje baterije

Baterija se polni

Aktiviran je način za letenje

Aktivirana je funkcija Bluetooth®

Mikrofon je izklopljen

Zunanji zvočnik je vklopljen

Aktiviran je način »Ne motite«

Način opozarjanja z vibriranjem

Nastavljen je alarm

Aktivirana je tehnologija GPS

Poteka sinhronizacija

Težava z vpisom ali sinhronizacijo

Nekatere funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone na tem seznamu, morda ne bodo na

voljo, odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Sistemske ikone.

3

Potrdite polja za sistemske ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.

36

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ikone obvestil

Novo sporočilo SMS ali MMS

Trenutni klic

Neodgovorjen klic

Zadržani klic

Preusmeritev klicev je vklopljena

Novo sporočilo glasovne pošte

Novo e-poštno sporočilo

Prenašanje podatkov

Prenašanje podatkov v strežnik

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen

Izvedite osnovno nastavitev naprave

Na voljo je posodobitev programske opreme

Na voljo so sistemske posodobitve

Prenašanje sistemskih posodobitev

Tapnite za namestitev prenesenih sistemskih posodobitev

Aktiviran je način STAMINA

Način Ultra STAMINA je aktiviran

Izenačevanje hrupa je vklopljeno

Zajet posnetek zaslona

Novo sporočilo klepetalnice v programu Hangouts™

Klepetajte s prijatelji prek videopogovora s programom Hangouts™

Zagnan je programček

Predvaja se skladba

Radio je vklopljen

Naprava je priključena na računalnik s kablom USB

Notranji pomnilnik je 75 % poln. Tapnite za prenos podatkov na pomnilniško

kartico

Opozorilo

Več (neprikazanih) obvestil

Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v napravi. Ikone so predstavljene zgolj

informativno in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blokiranje pošiljanja obvestil iz programa

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Obvestila.

3

Izberite program.

4

Tapnite drsnik

Blokiraj vse.

37

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.