Sony Xperia Z5 Compact - Krmarjenje med programi

background image

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami in oknom z nedavno uporabljenimi programi lahko krmarite med

programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno. Tipke za

krmarjenje so: »Nazaj«, »Domov« in »Nedavni programi«. V načinu deljenega zaslona

lahko tudi naenkrat odprete dva programa na zaslonu, če program podpira funkcijo več

oken. Nekatere programe boste zaprli, če pritisnete tipko »Domov« , nekatere boste

začasno prekinili, drugi pa se bodo izvajali v ozadju. Če program začasno prekinete ali če

se izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko naslednjič zaženete

program.

26

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Programčki – odpre okno s programčki

2

Zapri vse – zapiranje nedavnih programov

3

Okno z nedavnimi programi – odpre nedavni program

4

Tipka »Nedavni programi« – odpre okno z nedavnimi programi

5

Tipka za začetni zaslon – izhod iz programa in vrnitev na začetni zaslon

6

Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

Pritisnite .

Hitro preklapljanje med nedavno uporabljenimi programi

Hitro dvakrat pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov

Tapnite in nato še

POČISTI VSE.

Odpiranje menija programa

Ko imate odprtje program odprt, pritisnite .

Meni ni na voljo v vseh programih.

Način razdeljenega zaslona

V načinu razdeljenega zaslona lahko prikažete dva programa naenkrat, če si na primer

želite istočasno ogledati e-pošto v mapi »Prejeto« in vsebino v spletnem brskalniku.

1

En program v zgornjem oknu

2

Obroba razdeljenega zaslona – vlečenje za spreminjanje velikosti oken

27

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

3

Drug program v spodnjem oknu

4

Tipka razdeljenega zaslona – izbira nedavnega programa

5

Tipka za začetni zaslon – vrnitev na začetni zaslon

6

Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program

Vsi programi ne podpirajo načina razdeljenega zaslona.

Uporaba načina razdeljenega zaslona

1

Prepričajte se, da sta programa, ki ju želite uporabljati v načinu razdeljenega

zaslona, odprta in da se izvajata v ozadju.

2

Zaženite program, ki ga želite uporabljati v načinu razdeljenega zaslona, ter nato

tapnite in pridržite . Program bo dodeljen prvemu delu zaslona.

3

Na seznamu sličic izberite drug želeni program.

4

Če želite spremeniti velikost oken na razdeljenem zaslonu, povlecite obrobo

razdeljenega zaslona na sredini.

5

Če želite zapreti način razdeljenega zaslona, tapnite in pridržite , ko so prikazana

okna razdeljenega zaslona.