Sony Xperia Z5 Compact - Programčki

background image

Programčki

Programčki so majhni programi, ki se lahko poleg drugi programov izvajajo na istem

zaslonu in omogočajo večopravilnost. Odprto imate na primer spletno stran z menjalnimi

tečaji in hkrati zaženete programček »Kalkulator« ter izvedete poljubno računsko

operacijo. Okno s programčki lahko odprete na zaslonu z nedavnimi programi. Če želite

prenesti več programčkov, obiščite trgovino Google Play™.

Odpiranje programčka

1

Če želite odpreti okno z nedavnimi programi, tapnite .

2

Tapnite

PROGRAMČKI.

3

Tapnite programček, ki ga želite odpreti.

Hkrati lahko odprete več programčkov.

Zapiranje programčka

V oknu s programčki tapnite .

Prenos programčka

1

Če želite odpreti okno z nedavnimi programi, tapnite .

2

Tapnite

PROGRAMČKI.

3

Tapnite .

4

Tapnite .

5

Poiščite programček, ki ga želite prenesti, in upoštevajte navodila za prenos ter

dokončanje namestitve.

Premikanje manjšega programa

Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega

programa in ga pridržite ter ga nato premaknite na želeno mesto.

29

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Minimiziranje programčka

Ko je programček odprt, se dotaknite zgornjega levega kota programčka in ga

pridržite ter ga nato povlecite do desnega ali spodnjega roba zaslona.

Nekatere programčke lahko minimizirate tako, da tapnete ikono .

Odstranjevanje programčka

1

Tapnite .

2

Poiščite in tapnite

PROGRAMČKI.

3

Tapnite .

4

Tapnite

Odstrani programček in izberite programček, ki ga želite odstraniti.

5

Tapnite

V redu.

Dodajanje gradnika kot programčka

1

Če želite odpreti okno z nedavnimi programi, tapnite .

2

Tapnite

PROGRAMČKI in nato .

3

Tapnite .

4

Izberite gradnik.

5

Če želite, vnesite ime gradnika in tapnite

V redu.

Preimenovanje gradnika

1

Če želite odpreti okno z nedavnimi programi, tapnite .

2

Tapnite

PROGRAMČKI.

3

Tapnite .

4

Tapnite

Preimenuj gradnik in izberite gradnik, ki ga želite preimenovati.

5

Vnesite ime in tapnite

V redu.

6

Tapnite

.

Nekaterih gradnikov ne morete preimenovati.

Brisanje gradnika

1

Če želite odpreti okno z nedavnimi programi, tapnite .

2

Tapnite

PROGRAMČKI.

3

Tapnite .

4

Tapnite

Izbriši gradnik.

5

Tapnite ikono gradnika, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite

V redu .

6

Tapnite

.

Nekaterih gradnikov ne morete izbrisati.