Sony Xperia Z5 Compact - Snemanje zaslona

background image

Snemanje zaslona

Funkcijo za snemanje zaslona lahko uporabite za zajem videoposnetkov dogajanja na

zaslonu naprave. Ta funkcija je uporabna, če na primer želite ustvarjati vadnice ali

32

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

snemati videoposnetke igranja iger na napravi. Posneti videoposnetki se avtomatsko

shranijo v program Album.

Okno za snemanje zaslona – pregled

1

Minimiziranje/obnovitev okna za snemanje zaslona

2

Snemanje zaslona

3

Snemanje zaslona pri aktivirani sprednji kameri

4

Posnemite zaslon z zvokom ali brez njega

5

Dostop do nastavitev za snemanje zaslona

6

Izhod iz okna za snemanje zaslona

Snemanje zaslona

1

Pritisnite in pridržite tipko za vklop, dokler se ne prikaže okno poziva.

2

Tapnite .

3

Ko se odpre okno za snemanje zaslona, tapnite . Zažene se funkcija za

snemanje zaslona in prikaže se gumb odštevalnika.

4

Če želite ustaviti snemanje, tapnite gumb odštevalnika in nato še .

Snemanje zaslona pri aktivirani sprednji kameri

1

Ko se prikaže okno za snemanje zaslona, tapnite . Prikaže se okno z iskalom za

sprednjo kamero.

2

Če želite začeti snemati zaslon in videoposnetek, ki ga zajame sprednja kamera,

tapnite .

3

Če želite ustaviti snemanje, tapnite gumb odštevalnika in nato še .

4

Če želite zapreti okno iskala za sprednjo kamero, tapnite .

Ogled nedavnih posnetkov zaslona

1

Dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili.

2

Tapnite posnetek zaslona.

Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.