Sony Xperia Z5 Compact - Začetni zaslon

background image

Začetni zaslon

Začetni zaslon je izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu.

Na začetnem zaslonu imate lahko do dvajset podoken, ki se raztezajo čez običajno širino

zaslona. Število podoken na začetnem zaslonu označujejo pike v spodnjem delu

začetnega zaslona. Označena pika prikazuje podokno, ki je trenutno prikazano.

24

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Dobrodošli v gradniku naprave Xperia™ – tapnite, da odprete gradnik in izberete opravilo, kot je

kopiranje vsebine iz stare naprave ali nastavitev storitev v napravi Xperia™.

2

Pike – Predstavljajo število podoken na začetnem zaslonu.

Pomik na začetni zaslon

Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu

Podokna začetnega zaslona

Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ dvajset podoken) in jih izbrišete.

Nastavite lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti kot glavno podokno začetnega

zaslona.

Nastavitev podokna kot glavnega podokna začetnega zaslona

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira.

2

Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno

podokno začetnega zaslona, in nato tapnite v zgornjem levem kotu zaslona.

Če je vmesnik Iskanje in Asistent omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to

storitev, zato glavnega podokna začetnega zaslona ni mogoče spremeniti. Dodatne informacije

najdete v poglavju

Google Iskanje in Asistent

na strani 136.

25

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje podokna na začetni zaslon

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira.

2

Podrsnite do konca podoken v desno ali levo in tapnite .

Če je vmesnik Iskanje in Asistent omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to

storitev, zato na levo stran ni mogoče dodati nobenega podokna. Dodatne informacije najdete

v poglavju

Google Iskanje in Asistent

na strani 136.

Brisanje podokna z začetnega zaslona

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira.

2

Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v

zgornjem desnem kotu podokna tapnite .

Nastavitve začetnega zaslona

Onemogočanje ali odstranjevanje programa z začetnega zaslona

Če onemogočite vnaprej nameščen program, izbrišete vse podatke, vendar pa lahko program

znova omogočite tako, da izberete

Nastavitve > Programi. Povsem lahko odstranite samo

prenesene programe.

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira.

2

Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno. Vsi programi, ki jih je

mogoče ali odstraniti, so označeni z .

3

Tapnite ustrezen program in nato še

ONEMOGOČI, če je bil program vnaprej

nameščen v vaši napravi, ali

V redu, če ste program prenesli in ga želite odstraniti.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira, nato pa tapnite .

2

Tapnite

Velikost ikone in izberite eno od možnosti.