Sony Xperia Z5 Compact - Zajem zaslona

background image

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno

shranijo v Album.

Zajem posnetka zaslona

1

Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo držite toliko časa, da se prikaže okno s

pozivom.

2

Tapnite .

Posnetek zaslona lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop in tipko

za znižanje glasnosti.

Ogled posnetka zaslona

1

Dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili.

2

Tapnite posnetek zaslona.

Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.