Sony Xperia Z5 Compact - Zaklepanje in odklepanje zaslona

background image

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z

baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja zaslona na

dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno

odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsati navzgor po zaslonu, da

odklenete napravo. Varnostne nastavite lahko spremenite pozneje in dodate druge vrste

zaklepanja. Preberite

Zaklepanje zaslona

na strani 12.

Vklop zaslona

Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Zaklepanje zaslona

1

Ko je zaslon aktiven, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .

2

Lahko pa dvakrat tapnete poljubno območje na začetnem zaslonu Če želite

omogočiti to funkcijo, se dotaknite poljubnega območja na začetnem zaslonu in

ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter nato tapnite in drsnik ob možnost

»Dvakrat tapnite za prehod v spanje«.