Sony Xperia Z5 Compact - Način »Ne motite«

background image

Način »Ne motite«

Napravo lahko ročno nastavite na način »Ne motite« in določite, koliko časa naj ostane v

načinu »Ne motite«. Napravo lahko tudi samodejno vnaprej nastavite na način »Ne

motite«.

Aktiviranje načina »Ne motite«

1

Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja povsem navzdol, da odprete podokno s

hitrimi nastavitvami.

2

Poiščite in tapnite .

3

Izberite eno od možnosti in tapnite

Dokončano.

Hiter preklop med načini »Ne motite«, »Vibriranje« in »Zvok«

1

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, dokler se ne prikaže , ali .

2

Tapnite

ali za hiter preklop med načinoma »Vibriranje« in »Zvok«. Če želite

aktivirati način »Ne motite«, v načinu vibriranja pritisnite tipko za zmanjšanje

glasnosti.

62

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitev časovnih intervalov načina »Ne motite«

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Ne moti > Samodejna pravila.

3

Izberite čas ali dogodek, za katerega želite nastaviti način »Ne motite«, ali dodajte

novo pravilo.

4

Vnesite želeni ime pravila, nato tapnite

V redu.

5

Poiščite in tapnite

Dnevi ter potrdite polja za ustrezne dni in nato tapnite

Dokončano.

6

Če želite prilagoditi začetni čas, tapnite

Ura začetka, izberite vrednost in tapnite V

redu.

7

Če želite prilagoditi končni čas, tapnite

Ura konca, izberite vrednost in tapnite V

redu. Naprava ostane v načinu »Ne motite« v izbranem časovnem intervalu.

Nastavitev izjem v načinu »Ne motite«

Izberete lahko, katere vrste obvestil so dovoljene v načinu »Ne motite«, in filtrirate izjeme

glede na pošiljatelja obvestil. Najpogostejše vrste izjem vključujejo:

dogodke in opomnike;

klice;

sporočila;

alarme.

Povezovanje izjem z določenimi vrstami stikov

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestilo > Prekinitve > Dovoljeno le v

»Prioriteta«.

3

Tapnite

Klici ali Sporočila.

4

Izberite eno možnost.