Sony Xperia Z5 Compact - Ohranjevalnik zaslona

background image

Ohranjevalnik zaslona

Nastavite interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki samodejno prikazuje barve, fotografije ali

diaprojekcijo, ko je naprava priključena na združitveno postajo ali se polni, zaslon pa je

nedejaven.

V napravi, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko vsak posamezni uporabnik določi svoje

nastavitve ohranjevalnika zaslona.

Omogočanje ali onemogočanje ohranjevalnika zaslona

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Ohranjevalnik zaslona.

3

Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Izbiranje vsebine za ohranjevalnik zaslona

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Ohranjevalnik zaslona.

3

Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.

4

Izberite, kaj želite prikazati na ohranjevalniku zaslona.

Ročni zagon ohranjevalnika zaslona

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Ohranjevalnik zaslona.

3

Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.

4

Če želite takoj aktivirati ohranjevalnik zaslona, tapnite in nato še

Začnite zdaj.