Sony Xperia Z5 Compact - Pregled programa Smart Connect

background image

Pregled programa Smart Connect

1

Tapnite, da prikažete dodatno opremo, ki je na voljo

2

Tapnite, da prikažete dogodke, ki so na voljo

3

Dodajte dogodek

4

Ogled menijskih možnosti

5

Tapnite, da aktivirate dogodek

6

Tapnite, da prikažete podrobnosti dogodka

Ustvarjanje dogodka v programu Smart Connect™

1

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite

Other > .

2

Če prvič odpirate program Smart Connect™, tapnite

V redu, da zaprete zaslon s

predstavitvijo.

3

Na zavihku

Dogodki tapnite .

4

Če prvič ustvarjate dogodek, znova tapnite

V redu, da zaprete zaslon s

predstavitvijo.

5

Dodajte pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za sprožitev dogodka. Pogoj je lahko

povezava z dodatno opremo, določen časovni interval ali oboje.

6

Tapnite , če želite nadaljevati.

7

Dodajte dejanje, ki naj se izvede, ko priključite dodatno opremo, in po želji

nastavite druge nastavitve.

8

Tapnite , če želite nadaljevati.

9

Določite ime dogodka in tapnite

DOKONČAJ.

Če želite dodati dodatno opremo Bluetooth®, jo morate najprej seznaniti s svojo napravo.

Urejanje dogodka v programu Smart Connect™

1

Zaženite progam Smart Connect™.

2

Na zavihku

Dogodki tapnite dogodek.

3

Če je dogodek izklopljen, tapnite drsnik, da ga omogočite.

4

Tapnite

UREDI DOGODEK in nato po želji prilagodite nastavitve.

135

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Brisanje dogodka

1

Zaženite progam Smart Connect™.

2

Na zavihku

Dogodki se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite ter

tapnite

Izbriši dogodek.

3

Tapnite

IZBRIŠI, da potrdite.

Ali pa tapnite dogodek, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite >

Izbriši dogodek > IZBRIŠI.

Nastavitev programa Smart Connect™ za branje dohodnih sporočil SMS

1

Zaženite progam Smart Connect™.

2

Tapnite in nato

Nastavitve.

3

Potrdite polje ob možnosti

Besedilo v govor > VKLOPI.

Če je ta funkcija vklopljena, bodo prebrana vsa dohodna sporočila. Za zaščito svoje zasebnosti

boste to funkcijo morda morali izklopiti, ko boste svojo napravo uporabljali na primer na

javnem mestu ali v službi.