Sony Xperia Z5 Compact - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony E5803/E5823

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena lokalna podružnica brez

kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak,

nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, lahko družba Sony Mobile Communications Inc. uvede

kadar koli in brez predhodnega obvestila. Take spremembe bodo vključene v naslednje izdaje teh navodil za

uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.
Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih

lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno

podeljene v tem dokumentu. Več informacij najdete na spletnem mestu

www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni programi ali storitve tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali

storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugemu ponudniku storitev, zanje pa morda veljajo drugi

pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje

za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči ali zagotavlja razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest

ali storitev tretjih oseb.
Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja.

Uporaba take vsebine je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje tudi omejitve

veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic, vendar ni omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti

odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine

se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja

točnosti, celovitosti ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v

nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb.
Več informacij najdete na spletnem mestu

www.sonymobile.com.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija

takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.
Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje

intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za

dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne more zaščititi vsebine, lahko lastniki

vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za

predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic veljavnosti ne vpliva na nezaščiteno vsebino. Ko prenesete

licence za zaščiteno vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic veljavnosti. Lastniki

vsebine lahko zahtevajo, da nadgradite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihove vsebine. Če

nadgradnjo zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebine, ki zahtevajo nadgradnjo.
Za ta izdelek je izdana licenca v okviru portfelja licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in

nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebine na način, ki je skladen z vizualnim

standardom MPEG-4 (»videoposnetek MPEG-4«) ali standardom AVC (»videoposnetek AVC«) in/ali (ii) dekodiranje

videovsebine v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in

nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebine z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebine

MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena.

Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite pri

družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno mesto

www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG

Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.
DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH

PODATKOV ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠI NAPRAVI (VKLJUČNO S STIKI, SKLADBAMI IN SLIKAMI,

VENDAR NE OMEJENO NANJE), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI MOREBITNE POSODOBITVE NAPRAVE

PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI V TEJ DOKUMENTACIJI. SKUPNA

ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA

ZARADI POŠKODB, IZGUB IN PRAVNIH PODLAG ZA TOŽBO (ZARADI POGODBENE ALI ODŠKODNINSKE

ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGO ODGOVORNOSTJO, VENDAR NE OMEJENO

NANJO) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO NAPRAVO.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Vse pravice pridržane.

152

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.