Sony Xperia Z5 Compact - Brezžična tehnologija Bluetooth®

background image

Brezžična tehnologija Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth® lahko pošiljate datoteke v druge naprave, ki so združljive s

tehnologijo Bluetooth®, ali vzpostavite povezavo s pripomočki za prostoročno uporabo.

Povezave Bluetooth® delujejo bolje v 10-metrskem dosegu brez vmesnih trdnih ovir. V

nekaterih primerih morate svojo napravo ročno seznaniti z drugimi napravami

Bluetooth®.

Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth® je različna.

Če napravo uporabljate skupaj z drugimi uporabniki, lahko nastavitve povezave Bluetooth®

spreminjajo vsi uporabniki, spremembe pa veljajo za vse uporabnike.

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth

®

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Tapnite drsnik

Bluetooth, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste
vklopili funkcijo Bluetooth

®

in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

1

Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

4

Tapnite >

Preimenuj to napravo.

5

Vnesite ime svoje naprave.

6

Tapnite

PREIMENUJ.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth

®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s
slušalkami Bluetooth

®

ali kompletom za avto Bluetooth

®

in prek teh naprav souporabljate

glasbo.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth

®

, si naprava zapomni to

seznanjanje. Ko prvič seznanjate svojo napravo z napravo Bluetooth

®

, boste morda

morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno.
Če ni, preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth

®

, kjer boste izvedeli

132

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

pravilno geslo naprave. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo
Bluetooth

®

, vam ni treba znova vnesti gesla.

Pri nekaterih napravah Bluetooth

®

, na primer pri večini slušalk Bluetooth

®

, morate napravo

seznaniti in povezati z drugo napravo.

Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth

®

®, vendar lahko hkrati vzpostavite

povezavo z le enim profilom Bluetooth

®

.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth

®

1

Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth

®

in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth

®

.

2

Odprite

Začetni zaslon naprave in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

4

Tapnite drsnik

Bluetooth, da omogočite funkcijo. Prikaže se seznam naprav

Bluetooth

®

, ki so na voljo.

5

Tapnite napravo Bluetooth

®

, ki jo želite seznaniti.

6

Po potrebi vnesite kodo ali potrdite enako kodo v obeh napravah.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth

®

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Tapnite napravo Bluetooth

®

, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

®

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

V razdelku

Povezane naprave tapnite ob imenu naprave, za katero želite

preklicati seznanitev.

4

Tapnite

POZABI.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth

®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth

®

za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so

združljive s tehnologijo Bluetooth

®

, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in

prejemate lahko naslednje vrste elementov:

Fotografije in videoposnetke

Glasbo in ostale zvočne datoteke

Spletne strani

Pošiljanje elementov s tehnologijo Bluetooth

®

1

Naprava za sprejemanje: Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena in da

vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth

®

.

2

Naprava za pošiljanje: Odprite program, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, in

ga poiščite.

3

Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr.

dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ter pritisniti .

4

Izberite

Bluetooth.

5

Vklopite Bluetooth

®

, če vas naprava pozove k temu.

6

Tapnite ime naprave za sprejemanje.

7

Naprava za sprejemanje: Če ste pozvani, sprejmite povezavo.

8

Naprava za pošiljanje: Če ste pozvani, potrdite prenos v napravi za sprejemanje.

9

Naprava za sprejemanje: Sprejmite dohodni element.

133

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth

®

1

Poskrbite, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo

druge naprave Bluetooth

®

.

2

Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.

3

Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.

4

Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in

tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.

5

Če želite začeti prenos datoteke, tapnite

Sprejmi.

6

Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.

7

Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite

ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth®

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Pritisnite in izberite

Pokaži prejete datoteke.

134

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.