Sony Xperia Z5 Compact - NFC

background image

NFC

Tehnologijo NFC (Near Field Communication) lahko uporabite za skupno rabo podatkov,

kot so videoposnetki, fotografije, naslovi spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z

drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki

zagotavljajo več informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v

napravi.
NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom enega centimetra, zato je treba

napravi, ki si izmenjujeta podatke, držati blizu skupaj. Pred uporabo tehnologije NFC

morate najprej vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven.
Območje zaznavanja NFC je na zadnjem delu naprave. Svojo napravo pridržite blizu

druge naprave ali bralnika NFC tako, da se dotikata z območji zaznavanja NFC.

Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah ali regijah. V nekaterih programih je mogoče

funkcije tehnologije NFC omogočiti tudi, kadar je naprava izklopljena. Te funkcije ne podpirajo

vse naprave.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije NFC

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več.

3

Tapnite drsnik

NFC.

130

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Skupna raba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa

morata biti aktivna in odklenjena.

2

Če si želite ogledati stike, odprite

Začetni zaslon, tapnite in nato še .

3

Tapnite stik, ki ga želite dati v skupno rabo.

4

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za

zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama

vzpostavljena, se prikaže sličica stika.

5

Tapnite sličico, da začnete prenos.

6

Po dokončanem prenosu so v napravo, ki je prejela stik, shranjeni podatki o stiku,

ki se tudi prikažejo na zaslonu.

Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

Prepričajte se, da je v vaši napravi in napravi za prejemanje funkcija NFC vklopljena

ter da sta zaslona v obeh napravah aktivna in odklenjena.

2

Če želite odpreti program Glasba, tapnite ter nato poiščite in tapnite .

3

Izberite glasbeno zvrst in poiščite skladbo, ki jo želite dati v skupno rabo.

4

Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite začasno prekiniti predvajanje

skladbe, tapnite . Prenos poteka tako med predvajanjem kot tudi začasno

prekinitvijo predvajanja skladbe.

5

Preverite, ali je skladba prikazana na celotnem zaslonu.

6

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za

zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravami

vzpostavljena, se prikaže sličica skladbe.

7

Tapnite sličico, da začnete prenos.

8

Po dokončanem prenosu je glasbena datoteka shranjena v napravo, ki je prejela

skladbo.

9

Če želite prikazati glasbeno datoteko, dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete

podokno z obvestili, in nato tapnite

Prenos je dokončan.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa

morata biti aktivna in odklenjena.

2

Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, odprite

Začetni zaslon,

tapnite ter poiščite in tapnite

Album.

3

Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.

4

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za

zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama

vzpostavljena, se prikaže sličica fotografije ali videoposnetka.

5

Tapnite sličico, da začnete prenos.

6

Po dokončanem prenosu je fotografija ali videoposnetek shranjen v napravo, ki je

prejela fotografijo ali videoposnetek.

Skupna raba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa

morata biti aktivna in odklenjena.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite .

4

Naložite spletno stran, ki jo želite dati v skupno rabo.

5

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za

zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravami

vzpostavljena, se prikaže sličica spletne strani.

6

Tapnite sličico, da začnete prenos.

7

Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela

spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC in tako pridobite dodatne

informacije, npr. naslov spletnega mesta. Optično lahko na primer preberete oznake, ki

so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini.

131

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Optično branje oznake NFC

1

V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven in

odklenjen.

2

Napravo postavite nad oznako tako, da se območje zaznavanja NFC na napravi

dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino.

Tapnite vsebino oznake, da jo odprete.

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih

izdeluje Sony, npr. z zvočniki ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več

informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.

Če želite omogočiti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi

ali Bluetooth®.