Sony Xperia Z5 Compact - Popravek barve

background image

Popravek barve

Nastavitev popravka barve prilagodi način prikaza barv na zaslonu za barvno slepe

uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z razločevanjem barv.

Omogočanje popravljanja barv

1

Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve >Dostopnost > Popravljanje barv.

3

Tapnite stikalo za vklop/izklop.

4

Tapnite

Način za popravljanje in izberite ustrezno občutljivost barv.

Popravljanje barv je trenutno funkcija, ki jo še preskušamo, in lahko vpliva na učinkovitost

delovanja naprave.

145

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.