Sony Xperia Z5 Compact - Sinhroniziranje spletnih računov

background image

Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi

informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov, kot sta Gmail™ in

Exchange ActiveSync, ter računov za Facebook™ in Flickr™. Podatke lahko

sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega

sinhroniziranja, lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.

Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Tapnite

Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Dodaj račun in izberite račun, ki

ga želite dodati.

3

Upoštevajte navodila za ustvarjanje računa ali vpis v račun.

Ročna sinhronizacija s spletnim računom

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite > Nastavitve > Računi in sinhronizacija.

2

Tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam elementov, ki jih je

mogoče sinhronizirati z računom.

3

Tapnite drsnik ob elementu, ki ga želite sinhronizirati.

Odstranjevanje spletnega računa

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite > Nastavitve > Računi in sinhronizacija.

2

Izberite vrsto računa in tapnite račun, ki ga želite odstraniti.

3

Tapnite in nato

Odstrani račun.

4

Znova tapnite

ODSTRANI RAČUN, da potrdite.