Sony Xperia Z5 Compact - Branje in pošiljanje sporočil

background image

Branje in pošiljanje sporočil

V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa

sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena. Če želite poslati sporočila

MMS, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v napravi. Glejte

Nastavitve

interneta in sporočil MMS

na strani 51.

Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga

uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih

predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega

operaterja.

1

Vrnitev na seznam pogovorov

2

Klicanje pošiljatelja sporočila

3

Ogled več možnosti

4

Poslana in prejeta sporočila

5

Pošiljanje dokončanega sporočila

6

Dodajanje prilog

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

1

Odprite

Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite .

3

Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge podatke o stiku, ki ste jih

shranili, in nato izberite prejemnika na seznamu, ki se prikaže. Če prejemnika ni na

seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.

4

Če želite poslati sporočilo skupini, ponovite zgornji postopek, da dodate več

prejemnikov.

5

Tapnite

Napiši sporočilo in vnesite besedilo sporočila.

6

Če želite dodati prilogo, izberite ustrezno možnost priloge.

7

Če želite poslati sporočilo, tapnite .

Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, je sporočilo shranjeno kot osnutek. Pogovor je

označen z besedo

Osnutek.

Branje prejetega sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .

2

Tapnite želeni pogovor.

3

Če sporočilo še ni preneseno, tapnite sporočilo.

Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.

90

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Odgovarjanje na sporočilo

1

Odprite

Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.

3

Vnesite odgovor in tapnite .

Posredovanje sporočila

1

Odprite

Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite posredovati.

3

Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, in nato tapnite

Posreduj

sporočilo.

4

Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge podatke o stiku, ki ste jih

shranili, in nato izberite prejemnika na seznamu, ki se prikaže. Če prejemnika ni na

seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.

5

Po potrebi uredite sporočilo in tapnite .

Shranjevanje datoteke v prejetem sporočilu

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .

2

Če sporočilo še ni preneseno, tapnite sporočilo.

3

Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite želeno

možnost.