Sony Xperia Z5 Compact - Dodajanje in urejanje stikov

background image

Dodajanje in urejanje stikov

Dodajanje stika

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Tapnite .

3

Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajate stik, izberite račun,

v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete

Podatki o osebi v telefonu, če

želite ta stik le uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.

4

Vnesite ali izberite želene podatke za stik.

5

Ko končate, tapnite

SHRANI.

Ko shranite stik v račun, bo ta račun prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste

naslednjič dodajali stike. Če želite spremeniti račun, v katerega želite shraniti stik, morate

znova ustvariti stik in ga shraniti v pravilni račun.

Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, vam te številke ni treba

znova urediti, če jo kličete, ko ste v tujini.

Urejanje stika

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .

3

Uredite želene podatke.

4

Ko končate, tapnite

SHRANI.

Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podatkov za stik.

Dodajanje slike stiku

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .

3

Tapnite , izberite način dodajanja slike stika in jo nato po potrebi uredite.

4

Ko dodate sliko, tapnite

SHRANI.

Sliko lahko stiku dodate tudi neposredno v programu

Album. Če želite dodati sliko, ki je

shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.

Prilagoditev načina zvonjenja za stik

1

Odprite

Začetni zaslon ter tapnite in .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .

3

Tapnite >

Nastavi zvonjenje.

4

Na seznamu izberite možnost ali tapnite , da izberete glasbeno datoteko,

shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite

DOKONČANO.

5

Tapnite

SHRANI.

Pošiljanje vseh klicev v telefonski predal za stik

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .

3

Tapnite in potrdite polje

Vsi klici na glasovno pošto.

4

Ko končate, tapnite

SHRANI.

Blokiranje telefonske številke

1

Odprite

Začetni zaslon ter tapnite in .

2

Tapnite in nato

Blokiraj številke.

3

Tapnite

DODAJ ŠTEVILKO in vnesite telefonsko številko, za katero želite blokirati

klice in pošiljanje besedilnih sporočil.

4

Tapnite

BLOKIRAJ.

85

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Brisanje stikov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

3

Če želite izbrisati nekaj stikov ali vse stike, označite potrditvena polja zraven stikov,

ki jih želite izbrisati.

4

Tapnite in nato

Izbriši stik.

5

Tapnite

IZBRIŠI, da potrdite.

Urejanje lastnih podatkov za stik

1

Odprite

Začetni zaslon ter tapnite in .

2

Tapnite

JAZ in nato .

3

Vnesite nove podatke ali spremenite obstoječe.

4

Ko končate, tapnite

SHRANI.

Ustvarjanje novega stika iz sporočila SMS

1

Odprite

Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite ikono ob telefonski številki in nato

SHRANI.

3

Izberite obstoječi stik ali tapnite

Ustvari novo osebo.

4

Uredite podatke o stiku in tapnite

SHRANI.